ضايعات، مواد بازيافت پذيري هستند که به حال خود رها شده اند. از قبيل بعضي ماشين ها، صنايع ساختماني و شيشه و مقوا و کاغذ و که براي بعضي از افراد دور ريختني به حساب مي آيند. بعضي از قطعات في، آهني، فولادي و… به علت شکستگي يا پوسيدگي و دلايل ديگري از اين دست، غير قابل استفاده اند، لذا ضايعات و يا قراضه نام دارند. اگر به دنبال يافتن بهترين خريدار ضايعات هستيد با ما همراه باشيد.


برخي از کارخانه هاي صنعتي نيز قطعاتي توليد مي کنند که به درد استفاده نمي خورد و يا معيوب و ناقص است، قطعات شکسته خودرو، نخاله هاي ساختماني، پلاستيک و… همه جزو ضايعات به شمار مي آيند. به طور کلي مي توان گفت سرچشمه اوليه توليد ضايعات، خانه ها و صنايع هستند.


خريد ضايعات و خريدار ضايعات


يکي از مشاغل و کسب و کارهايي که در شرايط جديد ايجاد شده، کار با ضايعات و خريد و فروش آن ها است که  ارزش پولي بسيار دارد و بسياري از افراد سودهاي سرشاري را با اين کار به دست مي آورند. افراد، شرکت ها و کارخانه هاي بسياري بدين منظور شکل گرفته اند تا به خريد و فروش ضايعات بپردازند. آن ها مي خواهند بهترين خريدار ضايعات باشند و براي رسيدن به اين منظور تلاش مي کنند.


برخي از افراد مستقيما ضايعات را از مردم و از درب منازل، خريداري مي نمايند و يا از طريق سطل هاي زباله به جمع آوري آن ها مي پردازند و يا از گوشه و کنار خيابان، ضايعات، جمع آوري مي نمايند. پس از آن، اين ضايعات جمع آوري شده را به کارخانه هاي مخصوص دريافت ضايعات تحويل مي دهند.


فرايند کار بر روي ضايعات


در کارخانه هاي مخصوص دريافت ضايعات، حجم زيادي از ضايعات، جمع آوري شده است. لذا در ابتدا به تفکيک آن ها مي پردازند.


ضايعات مربوط به آهن و فات


ضايعات آهن و فات و… توسط ماشين آلات مختلف، از هم جدا مي شوند و دسته بندي مي گردند. سپس ضايعات آهني و في، به نسبت چگالي، ابعاد و درجه بندي مي گردند. پس از درجه بندي، ضايعات را به کارخانه هاي مختلف ذوب و يا بازيافت تحويل مي دهند.


اين کارخانجات نيز پس از خريد اين مواد، قطعات آهني و في را وارد کوره نموده، ذوب مي نمايند و سپس با ذوب فات، دوباره قطعات جديد توليد مي کنند و قطعات تازه را دوباره وارد چرخه توليد مي نمايند.


اين روند باعث مي شود تا معادن سنگ فات حفظ شود، منابع طبيعي آسيب نبيند و محيط زيست نيز دچار مشکل نشود. البته ضايعات تنها محدود به فات نيست. از جمله مي توان از کاغذ و مقوا و شيشه و… در امر ضايعات نام برد.


ضايعات مربوط به کاغذ


کاغذ نيز از موادي است که مورد بازيافت قرار مي گيرد و توسط خريدار ضايعات، خريداري مي شود. به طور کلي استفاده از کاغذ رو به افزايش است و در توليد کاغذ نيز بايد درختان زيادي را قطع کرد و از بين برد. در اين ميان تا کنون جنگل هاي زيادي نابود شده اند.


اما طي فرايند بازيافت اين مواد، کاغذ مي تواند دوباره مورد استفاده قرار گيرد. اين اتفاق با تغيير شکل و تبديل هايي  امکان پذير است. تغييراتي که بر روي کاغذ انجام مي شود تا فرم جديد آن شکل بگيرد و دوباره وارد بازار مصرف شود.


ضايعات مربوط به شيشه


شيشه نيز از موادي است که توسط خريدار ضايعات، خريداري مي شود. برخي از شرکت ها بطري ها را از سطح شهر جمع آوري مي نمايند. سپس شيشه ها را شسته، ضد عفوني مي کنند و دوباره از آن استفاده مي کنند.


اما بعضي ديگر از کارخانجات خريدار ضايعات، شيشه ها و محصولات تشکيل شده از شيشه را بر اساس رنگ از هم جدا مي کنند. سپس شيشه ها را به قطعات کوچک تر تبديل مي کنند. پس از آن، فرايندهايي بر روي آن انجام مي دهند و از آن ها، ظروف شيشه اي و بطري هاي جديد خلق مي کنند.


ضايعات مربوط به فولاد


در فرايند بازيافت فولاد و قطعات فولادي، از ماشين آلات بسيار بزرگي استفاده مي شود. اين ماشين آلات، اتومبيل هاي بزرگ و نخاله هاي بزرگ ساختماني را تکه تکه مي کنند. فولاد پس از مرتب سازي، ذوب مي شود و در قالب ورقه هاي بزرگ، تصفيه مي گردد. اين قطعات، در ساخت بدنه خودرو و يا مصالح ساختماني به کار برده مي شود. ضايعات ارگانيک نيز به کمپوست و کود کشاورزي تبديل مي گردد.


فوايد بازيافت محصولات يا خريد ضايعات


بسياري از ضايعات از جمله ضايعات آلومينيومي و آهني پس از بازيافت و انجام تغيير و تبديلاتي بر آن ها، مي توانند در جاده سازي و يا حتي ساخت پل مورد استفاده قرار بگيرند. سم زدايي آب هاي دفعي و هرز آب هاي صنعتي را نيز مي توان با استفاده از اين ضايعات تغيير يافته، انجام داد. توليد بسياري از ظروف توسط همين ابزارهاي تبديل شده از فات و… صورت مي گيرد.


توليد ابزار هاي خانگي:


بعضي از ابزارهاي في که در خانه مورد استفاده قرار مي گيرند از جمله ميز، صندلي، نيمکت و… از فات بازيافتي تشکيل شده است.


کاربردهاي هنري:


بسياري از مجسمه سازان در ساختن مجسمه، از مواد تغيير شکل يافته و بازيافت شده به ميزان زيادي استفاده مي کنند.


کمک به حفظ محيط زيست:


از جمله آثار بازيافت و تغيير ضايعات و تبديل آن ها به مواد مصرفي مورد نياز، آلودگي هاي زيست محيطي کاهش مي يابند. آلودگي هوا و آلودگي آب کم مي شود. اندازه و وسعت محل هاي جمع آوري زباله ها نيز کاهش مي يابد.


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

Nathan املاک مهرآيين Chris Eric Donna Lance Nicole اينستا لرن کرمان نيرو توليد سيني کابل Anthony